دسته‌بندی: بهترین شعرها

۲۰۱۲-۰۳-۲۳_۱۶-۱۷-۳۲_۷۲۰

تنهــــاتــــر از ستارخان ِ بــــی‌سپاه

با من برنـــــو به دوش یاغی مشروطه‌خواه عشق کاری کرده که تبریز می‌سوزد در آه بعدها تاریخ می‌گوید که چشمانت چه کرد؟ با من تنهــــا‌تــــر از ستارخان ِ بــــی‌سپاه موی من مانند یال اسب مغرورم سپید روزگار من شبیه کتـــــری چوپان سیاه هرکسی بعد از تو من را دید گفت از رعد و برق کنده…