خاورمیانه بزرگ

خاورمیانه بزرگ که توسط گروه G8 ارائه شد و توسط آمریکا در حال هدایت است طرحی که سران دنیا به چند دلیل آن را اتخاذ کردن که به نظر من مهمترین آن “امکان ایجادِ بنیادگرایی‌‌های افراطی” در این منطقه است.
طرح خاورمیانه بزرگ 3هدف اصلی را دنبال می‌کند:
1- گسترش دموکراسی و ایجاد حکومت شایسته در این منطقه
2- توسعه فرصت‌های اقتصادی
3- ساخت جامعه فرهیخته
گسترش دموکراسی در ناامن‌ترین منطقه جهان تنها و تنها به دو روش امکان پذیر است:
1- کمک به نیرو‌های مخالفِ داخل: برای مثال به قضایای 1388 ایران اشاره می‌کنم، پس از انتخابات 88 در ایران این فرصت خواسته یا ناخواسته در اختیار دول غربی قرار گرفت تا محور شرارت! را از پا در بیاورند ولی تنها نتیجه این جریانات این بود که نتوانستند به اپوزیسیون داخل ج.ا.ا به نحو احسن کمک بکنند و دوباره روال به حال عادی خود بازگشت، با این تفاوت که جامعه ایران پس از سال 88 به یک جامعه بی‌روح و مرده تبدیل شد. لازم به ذکر است که مردم خاورمیانه همواره بر خون، قبیله و نژاد تاکید خاصی داشتند و دارای عصبی‌گریِ مخصوص به خود بوده‌اند.
2- اقدام از بیرون: حمله نظامی؛ آمریکا در سال 2003 متوجه شد که نمی‌تواند از طریق مخالفان داخل، حکومت صدام‌حسین رانمی‌تواند سرنگون کند و راهی جزء حمله نظامی باقی نمانده است و 9سال درگیری آغاز شد.

غرب برای رسیدن به 3 ویژگی مطرح شده برای خاورماینه بزرگ مسیر بسیار سختی را در پیشِ رو دارد. تنها نکته قابل توجه این است که ایران به مانند عراق و افغانستان نیست و ایران برای آمریکا از دید من حکم افغانستان را دارد برای شوروی سابق (به مانند باتلاق).

یک دیدگاه برای “خاورمیانه بزرگ”

  1. داود

    آقای اعتضادی، پی خودت چه فکری کردی؟ ما ایرانی ها چقدر باید بیچاره باشیم که برای اون سه مورد که گفتی، آمریکا باید برای ما چاره اندیشی کنه. تو پیش خودت ما رو بی شعور فرض کردی؟! ! نکنه خیلی دوست داری که یک عده تازه متمدن شده بیان و برای تو تعیین تکلیف کنن؟ ما ایرانی ها خودمون میتونیم درباره ان مواردی که مطرح کردی تصمیم گیری کنیم. فقط نباید غربیها دخالت شته باشن.

    پاسخ دادن

دیدگاه شما

  • نمایان نخواهد شد.