دکترین اوباما

ایالات‌متحده قدرتمندترین و ثروتمندترین کشور روی زمین باقی می‌ماند.

(این جمله را اوباما در سخنرانی خود در ترینیداد گفته‌است. http://www.themiddleeast.blogfa.com/post-4.aspx)

دیدگاه شما

  • نمایان نخواهد شد.