7a454c870a4ba208deb44568bc9e8401

ماه‌گردها

بعد از سالگرد، قشنگ‌ترین یادآوریِ یک رابطه ماه‌گردِ آن است. شاید تکرای شود و به‌دست فرامشی سپرده شود ولی بعضی از سستی‌ها و کاستی‌ها را درست می‌کند. 61امین ماه هم تموم شد، دوستت دارم.

دیدگاه شما

  • نمایان نخواهد شد.