shajarian

جهان در صدای تو آبی‌ست

صدای تو را دوست دارم
صدای تو، از آن و از جاودان می‌سراید

یک دیدگاه برای “جهان در صدای تو آبی‌ست”

دیدگاه شما

  • نمایان نخواهد شد.