4sister

زمانی دیگر اما اکنون

خیلی اوقات تو زندگیامون از علایق و دوست‌داشتن‌هامون گذشتیم به هر علتی که بوده، ممکن بوده پول نداشته باشیم یا برای آینده و داشتن آینده بهتر کاری رو انجام ندادیم و هزاران دلیل دیگه که هرکس خودش میدونه چرا. من برای خودم این جریان و اتفاق رو در راستای داشتن آینده‌ای بهتر تفسیر می‌کنم برای خودم. زمانی که می‌خوام دوباره به دایره عکاسی وارد بشم تو دلم میگم دست نگه دارد چندسال دیگه هم میشه وارد شد الان به این بچسب که تا اون چندسال دیگه با اون هزینه زندگیتو بهتر کنی با فراق خاطر به عکاسی بپردازی برای دلت نه پول.
هممون این حس رو داریم برای خودمون برای منافع شخصی و فردیمان اما برای منافع عمومی و مصلحت عمومی چگونه است؟ هرانسانی توی زندگی خودش تاثیرگذار هست و ممکن است توی زندگی دیگران نیز تاثیرگذار باشد، برای بعضی از افراد جامعه این تاثیرگذاری بر زندگی دیگر افراد متفاوت است.
تصمیم‌ها، حرف‌ها و خیلی چیزهای دیگه من تو زندگی خودم بیشترین تاثیر رو داره و تو زندگی چندتا از دوستام ولی حرف‌ها، نوشته‌ها، برخوردها و هزارتا چیز دیگه یک رییس‌جمهور، نماینده مجلس و هرکسی که میتونه توی جزء 30نفر اول یک کشور باشه چه تاثیری تو زندگی مردم اون کشور داره. راه دور نمی‌خواد بریم…

دیدگاه شما

  • نمایان نخواهد شد.