Colorful Kingdom

زِ مینای حقیقت، ساغرم ده

نمی‌توان برای زندگی دیگران تصمیم گرفت؛ اما می‌توان به آنها کمک کرد براساس علم و علایقشان بهترین تصمیم را در زمانی خاص بگیرند. برای من این کار رو انجام دادن دوستانم و من الان دچار این موقعیت شدم و می‌خواهم به یکی از دوستان کمک کنم تا در این زمان بهترین تصمیم را بسته به شرایط و دانسته‌های خود و واقعیت بگیرد؛ اما امان از احساس و خودخواهی که مانع این امر می‌شود.

دیدگاه شما

  • نمایان نخواهد شد.