مطالب با برچسب: ای کاش

defeated-knight-1920-1080-6442

حالم این روزا حال خوبی نیست قلوه سنگی توی کفش این دنیاست من به روزای شاد مشکوکم شک دارم ختم ماجرا اینجاس