مطالب با برچسب: بازاریابی محتوا

c2f907dc119b8b02b815fb1c78d4538a

بازاریابی محتوا در زیر دوش حمام

من از اون دسته آدم‌هایی هستم که هر ۳۶۵ روز سال، صبح که بیدار میشم اول دوش می‌گیرم و خب به مانند هر کسی که مقداری دغدغه داره حتی قبل از باز شدن چَشم‌هایم به کارم دارم فکر می‌کنم. این ماجرا باعث “یوریکا” گفتن‌های زیادی شده است. دیروز صبح بخشی بزرگ از یک آغاز را…