مطالب با برچسب: تام و جری

4

دامنِ ساتن

حکمت این روزها چیست؟ روحی؟ جنی؟ هرچه هست نجوای ضعیفی دارد؛ می‌گوید: برو. بوسیدن و کنار گذاشتن سرانجامی ندارد جز خوشبختی؛ همان نجوای بی حس و حال زمزمه می‌کند که چه نشسته‌ای ببوس و برو؟ صدایش را خفه کردم به مانند کوفتن ماهی‌تابه به صورت تام توسط جِری؛ اما موقت بود. زندگی کنونی من (دنیای…