مطالب با برچسب: جنگ

5

لعنت بر جبر

مرگ کودک ایزدی باعث شد که برای اولین بار تو سال 1393 به فکر این ناکجاآباد بی‌افتم و دلم بخواد دوباره درد و دلم رو بنویسم؛ البته درد و دل به همراه دغدغه. من یک داداش 9 ساله دارم به اسم فواد؛ کلا برا خودش آتیش‌پاره‌ای شده، در این برهه حساس کنونی من و داداشم…