مطالب با برچسب: سوال

Tax Form And Pen

هفت سوال اساسی

در مطلب قبل درباره مفهوم، هدف و کلیات ابتدایی “بازاریابی محتوا” گفتم و در این مطلب می‌خواهم به چند سوال اساسی در مورد چگونگی آغاز یک پروژه “بازاریابی محتوا” پاسخ دهم. البته پاسخ بی‌معنا است چون جواب هرکدام از این سوال‌ها در هر کسب و کاری متفاوت بوده و بیشتر به توضیح آنها می‌پردازم. در…