مطالب با برچسب: معیشت

4

دنیایِ این روزای من…

از صبح داره بارون میاد، هوا توپ عالی، با یه انرژی خاصی از خواب بلد شدم، همه چی عالی بود. هنوز درک نکردم چه رازی پشت قضیه هست وقتی که صبح شنبه رو پر انرژی شروع میکنی حتما یه چیزی هست که خرابش کنه. صبح تو توییتر رییس جمهور روحانی رو mention کردم و گفتم…