مطالب با برچسب: نیازمندی

bike - india

سرزمین عشق و درد، دیارِ اژدها

ديارِ اژدها، ديار درد، ديار غيرقابل سكونته كه با اين وجود، مسكونيه. هر كسي كه از ميونِ اون سرزمينِ درَندَشتِ برهوت مي‌گذره، راهِ شخصيِ خودشو داره كه تنهايي ازش عبور مي‌كنه.