مطالب با برچسب: پدر

Untitled-1

مرگ

از دست دادن عزیزان سخت است. سخت است اما برای کسی که واقعا این داغ چشیده است دور از انتظار است. این مرگ برای هرکس یک چهره دارد، چهره خوب یا بد اما چهره اصلی مرگ برای بازماندکان است. بازماندگانی که جوان هستند، مادری که تنها می‌شود و تک و تنها باید فرزندانش را نیز…